Kako je Art film surađivao i radio nekoliko spotova pok. karlovačkom pjevaču Daliboru Hercegu, tako se spominjemo u tekstu o Daliboru Hercegu u Novom listu od 01.07.2020. godine. Također hvala i Giovanniju Jakovcu na lijepim riječima.

 

Pin It on Pinterest

Share This